Leiderschap

Leiderschap

Leiderschapsontwikkeling begint bij zelfinzicht!

Leiderschap is meer dan een vaardigheid of een competentie die je kunt aanleren. Persoonlijke drijfveren en voorkeuren hebben grote invloed op het kunnen ontwikkelen en tonen van leiderschapskwaliteiten, waarbij ook de context en situatie waarin iemand zich bevindt invloed hebben op het kunnen laten zien, gebruiken en inzetten van de aangeleerde leiderschapsvaardigheden. Zelfkennis en zicht op de eigen talenten en valkuilen kunnen daarbij het verschil maken.

Onderstaande producten brengen de leiderschapskwaliteiten en -voorkeuren objectief in beeld en kijken naar de verschillende leiderschapscompetenties, leiderschapsrollen en de bijbehorende kwaliteiten en valkuilen. Het geeft de kandidaat inzicht om zichzelf verder te ontwikkelen als leider, zijn of haar leiderschapskwaliteiten beter en meer optimaal te benutten en eerder te kunnen anticiperen op zijn of haar valkuilen. Daarnaast geeft het de werkgever inzicht in hoe dit meer optimaal te benutten dan wel in te zetten; hoe geeft iemand leiding; beschikt iemand over de gewenste leiderschapskwaliteiten; is hier ontwikkeling mogelijk en zo ja, welke coaching, training of begeleiding is dan nodig. De instrumenten kunnen ondersteunen bij leiderschapsontwikkeling, businesscoaching, MT-samenstelling en begeleiding van fusies, overnames en re-organisaties. Leiderschapstrajecten kunnen daarnaast goed gevolgd en gemonitord worden met behulp van de 360 graden feedback tool .

Producten

LeiderschapScanHet uitgangspunt bij leiderschapsontwikkeling en -coaching
LeiderschapScan
  • LeiderschapScan 45,50
Bekijk dit product
LeiderschapDeepscanUitgebreid onderzoek ten aanzien van leiderschapskwaliteiten en -ontwikkeling
LeiderschapDeepscan
  • LeiderschapDeepscan 286,00
Bekijk dit product

Contact

Contact
X

Waar kunnen wij mee helpen?

Naam
Telefoonnummer
E-mailadres
Vraag
Stuur mij een kopie van dit bericht