NewHR helpt jou
succesvol zijn.
NewHR ondersteunt jou met een methodische aanpak van ontwikkelvraagstukken in jouw organisatie. Met onze producten kun jij beleidskeuzes onderbouwen, ontwikkeling faciliteren en effecten meten. Maar nog belangrijker; Het draagt bij aan de ontwikkeling van de medewerker zelf door toepasbare inzichten die niet alleen kansen, maar ook risico’s beschrijven. Zonder opsmuk. Duidelijk en concreet.

Ben jij benieuwd hoe wendbaar jouw organisatie is?

Doe hier de GRATIS test.
NewHR helpt jou
Agile werken.
NewHR heeft het thema Agile werken toegevoegd! Zo kan je inzicht verkrijgen in het leer- en verandervermogen (Learning Agility) van jouw medewerkers. Met onze tools breng je de kansen en risico’s ten aanzien van de wendbaarheid van medewerkers in kaart en kan je onderbouwen welke implementatiestrategie het meest aansluit bij jouw medewerkers.
NewHR helpt jou
succesvol zijn.
NewHR ondersteunt jou met een methodische aanpak van ontwikkelvraagstukken in jouw organisatie. Met onze producten kun jij beleidskeuzes onderbouwen, ontwikkeling faciliteren en effecten meten. Maar nog belangrijker; Het draagt bij aan de ontwikkeling van de medewerker zelf door toepasbare inzichten die niet alleen kansen, maar ook risico’s beschrijven. Zonder opsmuk. Duidelijk en concreet.

#1 Klantgerichtheid - categorie HR assessments

MT1000: De beste dienstverleners van Nederland 2021.
Bekijk de uitslag

Movers & Shakers: Het creëren van een duurzame match

In een interview met Yvonne van Vliet, co-owner van Movers & Shakers komt naar voren hoe Movers & Shakers een duurzame match creëert.
Lees het interview

De kracht van NewHR

1

 
Ontdekken
Wij gaan op zoek naar wat er werkelijk toe doet. Naar wat onderliggend speelt, en onbewust of sluimerend van invloed is op het gedrag.

2

 
Kiezen
Wij bieden inzicht om adequate, realistische en geobjectiveerde keuzes te maken.

3

 
Reflecteren
Wij reflecteren objectief en waardevrij. Zonder oordeel of vooroordeel. Integraal vanuit respect voor de menselijke maat.

4

 
Rapporteren
Wij maken gebruik van de nieuwste technieken van informatisering, digitalisering en data-analyse. Gebaseerd op bewezen wetenschappelijke inzichten en jarenlange praktijkervaring. Vertaald naar heldere rapporten, onderbouwde analyses, concrete adviezen, observaties en interpretaties.
Waar kunnen wij jou mee helpen?
Producten
De (online) HR-producten van NewHR bieden snel en onderbouwd inzicht in alle relevante factoren rondom gedrag en ontwikkeling van jouw medewerkers.
 
Organisatieadvies
NewHR adviseert organisaties (preventief) bij verandering en implementatie van nieuwe organisatieprincipes.
 
Onderzoek & Analytics
NewHR biedt fullservice onderzoeksinstrumenten en -begeleiding - het inzetten van instrumenten onder een grotere groep medewerkers en het uitvoeren van analyses.
Thema's
Werving en selectie
Kwalitatieve kandidaten selecteren en objectief onderbouwen of iemand wel of niet aansluit bij een rol of functie hoeft niet ingewikkeld of tijdrovend te zijn. Onze producten met concrete en toepasbare rapportages helpen om objectief te kijken naar de persoon achter het CV. Onze producten op het gebied van werving & selectie geven antwoord op vragen als: Wie is de kandidaat of sollicitant? Wordt iemand gelukkig van de beoogde functie en werkzaamheden? Heeft hij/zij (persoonlijke) ruimte om de nieuwe baan met enthousiasme op te pakken?
Duurzame inzetbaarheid
Hoe houd je medewerkers inzetbaar, gezond, fit en vitaal en zorg je dat ze zich blijvend ontwikkelen? Met de instrumenten uit de toolkit duurzame inzetbaarheid krijg je praktische handvatten om inzicht te krijgen in kansen en risico’s ten aanzien van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen jouw organisatie. Medewerkers krijgen daarbij inzicht in wat zij zelf kunnen doen om inzetbaar te blijven en zich te ontwikkelen.
Talentontwikkeling
Bij talentontwikkeling ligt de focus vaak op het aantrekken en ontwikkelen van talent. Het identificeren van talent binnen en buiten de organisatie is daarbij een uitdaging, maar ook het optimaal inzetten van aanwezig talent. Met behulp van onze toolkit kan op individueel of groepsniveau worden gekeken naar talentontwikkeling binnen de organisatie. Daarbij worden talenten en ontwikkelpotentieel in kaart gebracht en kun jij als professional op basis van de uitkomsten onderbouwd beslissingen nemen ten aanzien van de ontwikkeling van zowel individuele medewerkers, maar ook op team-, afdeling- of organisatieniveau effectiever sturen en monitoren (HR analytics).
Performance management
Performance management gaat over veel meer dan het creëren van een nieuwe functionering- en beoordelingsstructuur. Hoe breng je bijvoorbeeld talent in de organisatie in beeld en hoe benut je deze talenten optimaal? En hoe creëer je daarbij een open feedbackcultuur? En hoe voer je een inhoudelijk gesprek, dat niet alleen gaat over het zetten van vinkjes bij een competentiebeoordeling? De instrumenten van NewHR kunnen als gesprekshandvat dienen om samen met de medewerker vorm en inhoud te geven aan een nieuwe manier van gespreksvoering. Een gesprek dat de kern raakt, zodat de medewerker wat aan het gesprek heeft en handvatten krijgt rondom ontwikkeling, en zodat de organisatie weet wat er speelt onder de medewerkers (eventueel met behulp van HR analytics).
Loopbaanontwikkeling
Organisaties veranderen in een rap tempo. Elke organisatie heeft beweegredenen om mensen in beweging te houden en te stimuleren tot ontwikkeling. Dat kan zowel intern, maar ook met een blik naar buiten. De producten van NewHR stimuleren bewustwording en beweging en geven de medewerker inzicht in persoonlijke kansen en risico’s ten aanzien van loopbaanontwikkeling en mobiliteit, zodat je jouw medewerkers onderbouwd kunt faciliteren bij hun ontwikkeling of in het maken van een passende vervolgstap.
Leiderschap
Leiderschap is meer dan een vaardigheid of een competentie die je kunt aanleren. Persoonlijke drijfveren en voorkeuren hebben grote invloed op het kunnen ontwikkelen en tonen van leiderschapskwaliteiten, waarbij ook de context en situatie waarin iemand zich bevindt invloed hebben op het kunnen laten zien, gebruiken en inzetten van de aangeleerde leiderschapsvaardigheden. Zelfkennis en zicht op de eigen talenten en valkuilen kunnen daarbij het verschil maken. De producten van NewHR brengen de leiderschapskwaliteiten en -voorkeuren objectief in beeld en kijken naar de verschillende leiderschapscompetenties, leiderschapsrollen en de bijbehorende kwaliteiten en valkuilen.
Integriteit
Integer handelen houdt in dat je vanuit ethisch perspectief naar mensen, situaties en belangen kijkt en dat meer of minder laat meewegen in je handelen. Integer handelen gaat daarmee niet alleen over keuzes, maar ook over de mate waarin iemand weerbaar is tegen omgevingsinvloeden of automatismen. Zeker in bestuurlijke functies en sleutelfuncties binnen organisaties, maar ook als politiek ambtsdrager is het belangrijk om hierin weerbaar te zijn. De toolkit integriteit helpt mensen en organisaties kansen en risico’s rondom integriteit te inventariseren en hierop te reflecteren en anticiperen
Agile werken
Steeds meer organisaties stappen over op agile werkmethodes. Wendbaarheid is voor bedrijven van een steeds groter belang in een continu veranderende markt, de opkomst van nieuwe technologieën en een krappe arbeidsmarkt. Het implementeren van agile werken vraagt veel van het leer- en verandervermogen (Learning Agility) van medewerkers. De toolkit Agile werken biedt jou de mogelijkheid om de Learning Agility van de organisatie in kaart te brengen en belangrijker; te inventariseren welke kansen en risico’s er bestaan ten aanzien van de wendbaarheid van de medewerkers in jouw organisatie. Op deze manier kan de omslag naar Agile werken onderbouwd worden gemaakt en kan ook een realistische inschatting worden gemaakt van de haalbaarheid en de meest effectieve implementatiestrategie.

Contact

Contact
X

Waar kunnen wij mee helpen?

Naam
Telefoonnummer
E-mailadres
Vraag
Stuur mij een kopie van dit bericht