Onderzoek & Analytics

Onze instrumenten zijn bijzonder geschikt voor individuele vraagstukken, maar bieden nog veel meer mogelijkheden voor jouw organisatie.

  • Alle individuele gegevens die worden verzameld met de instrumenten kunnen ook gebruikt worden om groepsanalyses mee uit te voeren. Zo kan een groepsanalyse van een bepaald instrument ingezet worden als diepgaander alternatief voor het klassieke medewerkertevredenheidsonderzoek.

  • Ook kan er een teamanalyse worden uitgevoerd om een aanpak voor een teamontwikkelingstraject te bepalen, groepsdynamiek in beeld te brengen of de werving van nieuwe teamleden te kunnen onderbouwen.

  • Ook kan de informatie uit onze instrumenten structureel worden ingezet en gekoppeld via onze API’s om stuurinformatie te genereren (HR Analytics). Onderstaand worden een aantal mogelijkheden beschreven.

Uiteraard zijn deze voorbeelden niet uitputtend. NewHR denkt graag mee en adviseert op basis van jouw specifieke vragen.

Medewerkeronderzoek

Onze instrumenten kunnen ingezet worden voor medewerkeronderzoek op organisatie, afdeling of teamniveau. Een medewerkeronderzoek kan vergeleken worden met een mentale APK. In plaats van het wagenpark wordt het belangrijkste kapitaal voor de organisatie onder de loep genomen: de medewerkers. Door middel van een medewerkeronderzoek met behulp van één van onze instrumenten krijgt de organisatie een beeld van de mentale belasting van de medewerkers. Daarnaast krijgt de organisatie, afhankelijk van welk instrument er ingezet wordt, inzicht in de werkbeleving van medewerkers op basis van acht onderwerpen. Dit geeft een beeld van hoe de medewerkers naar zichzelf, de huidige werksituatie, ontwikkeling en de organisatie kijken.

Een medewerkeronderzoek kan ingezet worden als alternatief voor bijvoorbeeld een verplicht medewerkertevredenheidsonderzoek bij een ISO-certificering of een wettelijk kader. Maar ook kan het als onderbouwd beginpunt dienen voor ontwikkel- of verandertrajecten.

Een belangrijk verschil met ‘traditioneel’ medewerkeronderzoek is dat de medewerker bij het invullen van een Check ook een persoonlijke rapportage ontvangt met zijn persoonlijke kansen en risico’s ten aanzien van het thema. Op basis van verschillende thema’s kunnen er onderwerpen door middel van een medewerkeronderzoek in kaart gebracht worden.

Voor meer informatie neem contact met ons op via de contactknop rechts of telefonisch via 038 – 45 33 925.

Teamanalyse

Om inzicht te krijgen in de samenstelling van een team kan er een teamanalyse uitgevoerd worden. Hierbij kan er gekeken worden naar de persoonlijkheid (intrinsieke gedrevenheid) van de medewerkers. Dit geeft een beeld van de teamdynamiek, waar de teamleden elkaar versterken of aanvullen en waarin ze complementair zijn. Tevens wordt er een beeld geschetst van de mogelijke valkuilen en aandachtspunten van het team en risico’s bij verhoogde (werk)druk en spanning. Onderstaand een aantal voorbeelden waarvoor een teamanalyse ingezet kan worden:

Selectievraagstuk

Hoe ziet het huidige team eruit en wat heeft het team nodig als aanvulling?

Ontwikkelvraagstuk

Meer inzicht in de samenstelling van het team. Door middel van een workshop/training krijgen medewerkers meer inzicht in het team en elkaar. Handvat om open het gesprek aan te gaan en de productiviteit te verbeteren.

Verandertrajecten

Inzicht in de teamsamenstelling, talenten/valkuilen/allergieën/uitdagingen. Inzicht in de beleving ten aanzien van verandering en de balans werk-privé. Hoe kijkt het team naar verandering, wat is er nodig om het team zo ver te krijgen en is dit haalbaar?

Identificeren van talent

Naast een teamanalyse op basis van persoonlijkheid, is het ook mogelijk om een zogeheten vlootschouw van aanwezig talent binnen de organisatie of afdeling uit te voeren. Dit kan uitgevoerd worden op basis van een 360 graden feedback onderzoek. Hoe worden de gevraagde competenties of gedragsvaardigheden gewaardeerd? Dit geeft een beeld van het aanwezige talent binnen de groep en ontwikkelpunten. Dit biedt een objectief uitgangspunt voor het bepalen van beleid en het maken van keuzes rondom talentontwikkeling in de organisatie. Wanneer het gewenst is om ook het ontwikkelpotentieel in kaart te brengen, dan is het mogelijk om naast de 360 graden feedback ook een competentie- of gedragsmatch o.b.v. persoonlijkheid in te zetten.

HR analytics

Hoe ontwikkel je een data-gedreven HR organisatie, waarbij je naast de voor de hand liggende ‘harde criteria’, ook toepasbare stuurinformatie genereert over de ‘zachte criteria’? De gedragsvaardigheden en ontwikkeling van medewerkers, maar ook de kansen en risico’s ten aanzien van duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en verzuim zijn met behulp van onze producten in kaart te brengen. Ons innovatieve softwareplatform ondersteunt jouw organisatie om deze informatie via API’s (koppelvlakken) te ontsluiten en te koppelen aan andere data, zodat jij toepasbare stuurinformatie kunt creëren en met HR Analytics ook echt het verschil kunt maken.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op via de contactknop rechts of telefonisch via 038 – 45 33 925.

Contact

Contact
X

Waar kunnen wij mee helpen?

Naam
Telefoonnummer
E-mailadres
Vraag
Stuur mij een kopie van dit bericht