InzetbaarheidCheck

 E-assessmentVoorbeeldrapportPrijs  
InzetbaarheidCheckVoorbeeldrapport 28,50
 
De InzetbaarheidCheck geeft op een laagdrempelige manier inzicht in de kansen en risico’s rondom inzetbaarheid en eventuele ondersteuningsbehoefte van medewerkers. Dit wordt gedaan op basis van de beleving ten aanzien van de huidige functie, de organisatie en de eigen motivatie. Tevens wordt de balans tussen werk en privé en de ruimte die hierbinnen aanwezig is voor ontwikkeling in kaart gebracht. De InzetbaarheidCheck kan gekoppeld worden aan ontwikkelgesprekken, maar is daarnaast ook zeer geschikt als tool om diepgaand medewerkeronderzoek uit te voeren.

De vragenlijst geeft antwoord op de vragen:
  • Waar liggen kansen en belemmeringen ten aanzien van de inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers?
  • Hoe ervaren medewerkers de eigen werksituatie?
  • In hoeverre is er sprake van bereidheid tot leren en veranderen?
  • Hoeveel vrije ruimte is er om onbevangen keuzes te maken en te ontwikkelen?

Onderdelen
  • Werkbeleving
  • Inzicht in balans werk-privé en ontwikkelmogelijkheden

Contact

Contact
X

Waar kunnen wij mee helpen?

Naam
Telefoonnummer
E-mailadres
Vraag
Stuur mij een kopie van dit bericht