InzetbaarheidScan

 E-assessmentVoorbeeldrapportPrijs  
InzetbaarheidScanVoorbeeldrapport 45,50
 
De InzetbaarheidScan geeft inzicht in de inzetbaarheid, ontwikkelkansen en -risico’s en eventuele ondersteuningsbehoefte van een medewerker. Dit wordt gedaan op basis van de intrinsieke motivatie en persoonlijkheid van een medewerker, als ook op basis van de beleving van de medewerker ten aanzien van de huidige functie, de organisatie en de eigen motivatie.

De vragenlijst geeft antwoord op de vragen:
  • Wie is de medewerker als persoon?
  • Wat zijn drijfveren, talenten, valkuilen en uitdagingen?
  • Waar liggen kansen en belemmeringen ten aanzien van de inzetbaarheid?
  • Hoe wordt de eigen werksituatie ervaren?
  • In hoeverre is er sprake van bereidheid tot leren en veranderen?

Onderdelen
  • Persoonlijkheid
  • Beleving inzetbaarheid en werksituatie

Contact

Contact
X

Waar kunnen wij mee helpen?

Naam
Telefoonnummer
E-mailadres
Vraag
Stuur mij een kopie van dit bericht